Beyond Frames Entertainment logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Beyond Frames Entertainment AB är ett svenskt spelbolag vars strategi är att förvärva oberoende spelstudios med inriktning på Virtual Reality och Augmented Reality, samt bygga upp nya spelstudios organiskt. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Cortopia Studios, som 2016 erhöll utmärkelsen ”Best VR Game” av International Mobile Gaming Awards för spelet Wands. Utöver detta har Beyond Frames ytterligare ett dotterbolag, Zenz VR, där Niklas Persson, som bl.a. var med och utvecklade spelet Codename Eagle som senare utvecklades till Battlefield, är delägare och operativt verksam. Bolaget är sedan december 2018 noterade på Spotlight Stock Market.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.