BeammWave logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Beammwave är verksamma inom telekombranschen. Bolaget utvecklar digital beamforming genom radiomottagare och antenner, men också den mjukvara som styr och beräknar hur man uppnår önskad riktverkan. Användningsområdena för bolagets produkter är bland annat mobiltelefoner, annan industri- eller konsumentutrustning samt basstationer. Störst verksamhet återfinns inom Norden.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.