BE Group

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål, armering och aluminium. Kunderna är främst verksamma inom bygg- och verkstadsindustrin. Sverige svarar för knappt hälften av omsättningen och Finland för ungefär en tredjedel. Företaget är också verksamt i Central och Östeuropa.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.