BactiQuant logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Bactiquant är verksamma inom den industriella sektorn. Bolaget har utvecklat en teknik som används för att övervaka bakterienivåer i vatten och för att säkerställa användning och hantering av vattenresurser. Bolaget levererar till kunder runtom den globala marknaden, som huvudsakligen består av större industriföretag som är i behov av vattenkylning och avloppsrening. Bolaget har sitt huvudkontor i Horsholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.