B3 Consulting Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

B3 Consulting Group AB (publ) (”B3” eller ”Bolaget”) är ett konsultföretag inom IT och Management, vilka grundades 2003 och har idag ca 700 anställda. Konsulttjänsterna säljs genom tre affärsområden: Digital Innovation, Digital Management samt Cloud & Technology. Bolagets kunder är några av Sveriges främsta företag och största myndigheter, såsom SEB, Arbetsförmedlingen och SJ, där B3 tillhandahåller tjänster inom digital transformation och verksamhets-utveckling. Bolaget rider på digitaliseringstrenden, vilken accelererat i samband med covid-19-pandemin. IT-lösningar blir allt mer viktiga i både privat och offentlig sektor vilket är den primära drivkraften i B3:s affär. B3 är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan 2016.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.