Awardit logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Awardit är Nordens största operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar. Bolaget har kunder som har medlemmar i hela världen men har själva vår största närvaro på de nordiska marknaderna, Verksamheten delas in i tre affärsområden; B2C, B2B och Förening & Hälsa. Awardit har gjort en hel del förvärv de senaste åren och idag består koncernen av de rörelsedrivande dotterbolagen Rewardit AB, Crossroads Loyalty Solutions AB, Awardit Motivation Service AB, Sponsorhuset AB, Retain 24 AB, Goyada AB och Market2Member AB. Större delen av verksamheten har nyligen brandats om till Awardit.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.