Arctic Paper logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Arctic Paper är en industrikoncern. Störst affärsverksamhet återfinns inom papperstillverkning. Bolaget tillverkar grafiskt finpapper för en mängd olika användningsområden inom bokproduktion, reklam, kontorsmaterial och andra kvalitetsprodukter. Bolaget har försäljningskontor runtom den europeiska marknaden där kunderna återfinns inom ett flertal olika sektorer.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.