Aptahem logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Aptahem AB (publ) (”Aptahem” eller ”Bolaget”) är ett biotekniskt bolag som utvecklar RNA-baserade läkemedel för behandling av akuta, livshotande tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, Bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners. Aptahem bildades 2014, har huvudkontor i Malmö och aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.