AlphaHelix Molecular Diagnostics logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) (”AlphaHelix” eller ”Bolaget”) är ett medicinteknik-bolag som driver sin verksamhet genom tre dotterbolag, AlphaHelix Technologies AB (”AlphaHelix Technologies”), Techtum Lab AB (”Techtum”) och CyberGene AB (”CyberGene”), där de två sistnämna står för majoriteten av Bolagets omsättning. Techtum är sedan 1975 en etablerad distributör av utrustning, förbrukning och reagens för molekylärbiologisk forskning och diagnostik i Sverige och Norden. CyberGene utvecklar, producerar och säljer genetisk fosterdiagnostik samt genetisk missfalls- och infertilitetsdiagnostik vilken i huvudsak är baserad på QF-PCR-teknologi. Fördelarna med denna teknologi gentemot konkurrerande teknologier är att den dels är billigare, dels att den ger snabbare svar. AlphaHelix har varit noterade på Spotlight Stock Market sedan år 2006.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.