Aerowash logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Aerowash utvecklar produkter och system för utvändig tvättning av flygplan. Maskinerna styrs med hjälp utav fjärrkontroller och kan idag användas på flygplan av olika storlekar. Idag sker både direktförsäljning och korttidsuthyrning till kund. Utöver erbjuds service, utbildning och konsultation. Kunderna återfinns på den globala flygmarknaden.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.