ADDvise Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

ADDvise Group är en koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige , ADDvise Tillquist, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.