AdderaCare logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

AdderaCare arbetar med hjälpmedel för funktionsvariationer, vilket innefattar medfödda diagnoser och tillstånd som uppstår under livets gång, och adresserar därmed både unga och äldre. Idag så vill de flesta bo hemma men då behövs hjälpmedel för att göra vardagen enklare – här har bolager en stark position där de tillhandahåller olika produkter för att möjliggöra just detta. AdderaCare är ett förvärvsdrivet bolag och har idag fem dotterbolag med olika produkter och som adresserar olika marknader.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.