AcuCort logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

AcuCort är ett bioteknikbolag som utvecklar och kommersialiserar läkemedlet Zeqmelit. Zeqmelit är en munfilm baserad på kortisonsubstansen dexametason, för snabb tillgänglighet och lindring vid bland annat svåra och akuta allergiska reaktioner. Zeqmelit är godkänd i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Målet är global kommersialisering i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader via licenstagare och distributörer. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund. AcuCort är noterade på Spotlight Stock Market sedan 2017 och under februari 2024 mottog Bolaget sin första kommersiella order av Zeqmelit. 

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.