Acast logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Acast är verksamt inom teknikbranschen. Bolaget erbjuder en plattform för podcasts. Plattformens infrastruktur ger tillgång till ett globalt nätverk av anslutna annonsörer och podcast-skapare. Erbjudandet inkluderar dynamisk och målinriktad annonsinsättning i podcast-avsnitt, baserat på lyssnarens egenskaper som härrör från analys av aggregerad data. Acast är verksamma på en global nivå med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2014.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.