TH1NG logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Th1ng är en internet- och IoT-leverantör. Bolaget levererar trådlösa tjänster och annan kommunikation, färdiga IoT-tjänster såväl som stöd och verktyg för andra aktörer. Via bolagets plattform erbjuds tjänsterna till kunder inom bland annat industri, fastigheter och till privata aktörer för hemmabruk. Bolaget är primärt verksamma inom Norden. Th1ing grundades 2018 och har sitt huvudkontoret i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.