SECITS logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

SECITS är ett säkerhetsbolag. Bolaget levererar ett brett utbud av helhetslösningar för kameraövervakning, varularm, IP-ljud och övervakad drift. Kunderna återfinns inom varierande branscher främst inom bank, retail och offentlig sektor runtom den nordiska marknaden.Bolaget har sitt huvudkontor i Handen, Haninge Kommun.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.