4C Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Området 4C är verksamma inom är utbildning avseende organisatorisk träning, beredskap och krishantering. 4C:s tjänster tillhandahålls till marknaden genom Bolagets mjukvarulösning samt expertrådgivning. Mjukvaran som tillhandahålls av 4C automatiserar och förenklar inlärningen av kurser för Bolagets kunder. Vidare erbjuds 4C:s tjänster till försvarsmakter, offentlig samt privat sektor, där försäljningen till försvarssegmentet utgör cirka 70 % av den totala försäljningen. Efter att ha grundats i Sverige år 2000 har Bolaget expanderat geografiskt, vilket innebär att en stor andel av försäljningen numera sker i Storbritannien och Nordamerika.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.