2cureX logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

2cureX är verksamma inom cancerbehandling. Idag tillhandahåller bolaget olika verktyg som används av läkare vid behandlingar för att mäta effekt och resistens hos cancerläkemedel på patientens egna cancerceller. Målet är att förkorta behandlingsperioden samt hitta rätt individuell behandling. Idag innehas störst verksamhet på den europeiska marknaden.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.