Lammhults Design Groups affärsidé är att skapa positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. Koncernen bedriver verksamhet inom följande områden: design, utveckling och försäljning av produkter för inredning av offentliga miljöer, hem och kontor. Verksamheterna är organiserade i två affärsområden: Office & Home Interiors som utvecklar och marknadsför produkter för såväl inredningar till offentliga miljöer som hemmiljöer och Public Interiors som utvecklar, marknadsför och säljer inredningar och produktlösningar för offentlig konsumtion.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Då aktiens utveckling i väldigt stor utsträckning är beroende av hur Lammhults lyckas utveckla marginalerna så kommer både Bull- och Bear-casen handla just om detta. I Bull scenariot så ser vi att Lammhults redan under 2014 lyckas att förbättra rörelsemarginalen mot 6 % och öka under de följande nå en nivå på 12 % under 2016. Vi ser även att Lammhults utnyttjar möjligheten och gör ytligare förvärv vilket skulle trycka upp omsättningstillväxten till målet om 10 % under kommande år. Detta skulle betyda att vinsten skulle utvecklas väldigt positivt, på grund av den högre marginalen så skulle det även betyda att det motiverade P/E talet skulle öka till 15 på grund av den högre omsättningstillväxten och ge Lammhults ett motiverat pris på 61kr på 2014 års vinst. Detta betyder att ifall Bull scenariot skulle inträffa så betyder det en uppsida på nästan 85 %. Den första triggern i detta case är just hur marginalerna fortsätter att utvecklas samt ifall det skulle ske ett förvärv.

Bearcase

Inom ett sämre scenario så ser vi att omsättningstillväxten ligger stilla på 0 % bortsett från förvärvet. De lyckas alltså inte med att öka tillväxten under de nästkommande åren. Det som kommer påverka mest är just att de heller inte lyckas med sin kostnadseffektivisering vilket leder till att rörelsemarginalen minskar något och landar på en nivå på 1,8%. Detta skulle innebära att vinsten knappt kommer öka något större vilket kommer att pressa värderingen på bolaget. I och med de sänkta marginalerna så förtjänar de inte ett P/E högre än 10 vilket ledet till att det motiverade priset skulle fall till 14,50kr för 2014 då vinsten inte blir högre än 11,9 miljoner kr. Detta skulle även betyda en halvering av kursen från idag. Triggern i det här fallen handlar även det om Lammhults lyckas förbättra marginalerna och skulle man se fallande marginaler under de närmaste kvartalen ska det ge en viss varningssignal. Skulle de även inte visa förbättrade resultat tror vi även det är en stor risk att marknaden kommer att reagera negativt vilket skulle leda till ett kursfall.

Lammhults Design Group – Handlas Till 50% Rabatt Gentemot Konkurrenter

Stor sannolikhet till förbättrad marginal från 6% till 12% inom närmaste två åren
Anledningen till förbättringen av rörelsemarginalen är kostnadsbesparingar samt synergi effekter inom nyförvärvet och tidigare verksamhet.

En mer fokuserad verksamhet
Fokuseringen av verksamheten under de senaste åren ger större möjlighet till synergier.

Potential för framtida förvärv
Enligt VD:n så finns det en potential till framtida förvärv då man ligger under sina finansiella mål gällande kapital struktur skulle kunna låna 254miljoner mer.

Uppsida på 46%
Enligt vår riktkurs på 47,20kr för 2015 så finns det en god avkastning på två års sikt.

P/S talet hälften så lågt som konkurrenternas
Skulle det ske en upp korrigering av P/S multipeln till konkurrenternas så skulle det innebära en dubblering av aktiekursen.