KnowIT är ett svenskt konsultbolag och erbjuder framförallt tjänster inom IT, digital & design samt managementkonsulting. Bolaget grundades 1990 i Stockholm och har idag 1814 anställda. Företagets verksamhet bedrivs i framför allt i Sverige där kontor finns på sammanlagt 15 orter. Övriga kontor finns Norge (5st) , i Helsingfors, Bremen samt i Tallinn.

 

1
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
1
Quality of Management

Knowit – Direktavkastningen på 5,7% ses som extra attraktiv

Minskade overheadkostnader ger utrymme för högre marginaler
Trots en tydlig trend med fallande marginaler är det mycket som tyder på att marginalerna har bottnat under 2015. Ett ökat fokus effektivitetsförbättringar inom organisationen gör att marginalerna förväntas öka succesivt de kommande åren.

Hög direktavkastning på 5,7%
KnowIT beräknas ge en direktavkastning på 5,7% under 2016 vilket är högt i förhållande till börsen som helhet. I dagens lågräntemiljö får direktavkastningen ses som extra attraktiv.

Rimlig värdering
KnowIT handlas idag till EV/EBITDA 9,48 vilket är en rimlig värdering i förhållande till liknande IT-konsultbolag. Aktien beräknas ha en uppsida på 22-34% på 2-3 års sikt vilket ger en rimlig risk-reward med tanke företagets riskpremie.