HANZA som är en industriell affärspartner inom tillverkning. De erbjuder kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande industribolag som Volvo, Ericsson, ABB och Saab Defense.

 

1
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
2
Quality of Management

Hanza Group – Påväg att nå ett P/E på 7,7

Resultatförbättringar
Hanza har de senaste kvartalen visat bättre marginaler och starkare resultat. Kan bolaget hålla dessa marginaler och få fortsatt effekt av effektiviseringsprogrammet kan de nå ett P/E-tal på 7,7.

Uppköpspotential
Hanzas konkurrent PartnerTech köptes upp och avnoterades från börsen under 2015. Deras omsättning och resultat kan jämföras med Hanzas och de köptes till ett P/BV på ca 1, vilket om Hanza skulle köpas till samma skulle innebära en uppgång på 62 %.

Stora insiderköp
Flera i Hanzas ledning och styrelse har valt att utöka sina innehav under andra halvan av 2015. Även Gerald Engström, en professionell investerare med bred industriell kompetens, har investerat 18,5 MSEK i form av konvertibellån och aktiepost.