Genesis IT är en svensk aktör inom internetbaserade affärssystem för framförallt byggvaruhandel. Bolaget var först i Sverige med molntjänster och har över 15 års erfarenhet av affärssystem, molnsystem och säkerhetslösningar. Ifenix, som affärssystemet för bygghandel heter, är ett komplett administrativt verktyg med special anpassad affärsfunktionalitet, kontorsfunktion för Internet, e-post, ordbehandling, kalkyl & presentation samtidigt som det minimerar behov av IT-driftresurser.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
2
Quality of Management

Genesis IT – Hög tillväxt, skalbar affärsmodell och låg värdering

CAGR på 34,8 %
Genesis omsättning har under de senaste fyra åren i snitt ökat med 34,8 % per år. 2015 ökade omsättningen med 31 % och givet att den fortsätter öka i samma takt så kommer Genesis omsättning, sett  till dagens nivåer på 59,93 MSEK, mer än dubbleras inom 3 år. Om vinstmarginal och P/E tal förblir oförändrade motiveras en uppsida på 50 % inom två år och 157 % inom fyra år.

Fina utmärkelser för Genesis IT
Genesis blev 2016 utnämnda till årets tillväxtföretag vid Luleå Business Awards. Denna typ av exponering av ett relativt okänt bolag torde vara mycket positivt då utmärkelsen sätter stora kravpå tillväxt, lönsamhet och effektivitet. Vidare har bolaget AAA i kreditbetyg, vilket endast 2,5 % av Sveriges bolag har erhållit. Dessa utmärkelser bör rimligtvis gynna Genesis framtida framgång.

Låg värdering gentemot alternativinvesteringar
Gentemot alternativinvesteringar är Genesis lågt värderat, se sida 4. Exempelvis skulle en EV/EBITDAvärdering, motsvarande snittet mellan alternativinvesteringarna Proact IT och Klick Data, resultera i en uppsida på drygt 46 %.

Skalbar affärsmodell
Genesis affärsmodell är skalbar och ger återkommande intäkter. Deras skalbara affärsmodell leder till förbättrade marginaler i takt med ökad omsättning. EBITDA-, rörelse- och vinstmarginal har alla haft en stark utveckling under 2015. 71,9 %, 78,3 % och 79,3 % har respektive marginal utvecklas vilket får ses som mycket positivt. Givet att Genesis fortsätter att växa är chansen stor att vi kommer se ytterligare marginalförbättringar.