Zeta Display


Helhetslösning bidrar till kundmervärde

ZetaDisplay är ett bolag som erbjuder kommunikationslösningar i form av dynamiska marknadsföringsskärmar vilka kan ändras när som helst enligt kundens behov. Bolaget erbjuder en helhetslösning där de kan assistera kund med rådgivning, licenser & programvara och digitalt systemet. 2018E handlas Bolaget till 11,7x EV/EBITDA. Givet våra estimat motiveras en riktkurs om 19,50 Kr, vilket implicerar en uppsida om ca 7  %. Rekommendation blir Behåll.