Windon Energy Group Q1-24


Ljusare tider i sikte

Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) första kvartal var tuffare avseende de rapporterade siffrorna, däremot har Bolaget blivit exklusiv distributör av vindturbinen RidgeBlade under kvartalet, vilket redan har lett till ett första större partnerskap på den nya norska marknaden. Därtill adresserar Windon företagsmarknaden i allt högre grad, vilket diversifierar kundbasen och skapar bättre förutsättningar till dess att marknaden förväntas vända. Likväl, med hänsyn till nuvarande marknadsklimat sänker vi vårt motiverade värde för Windon och baserat på ett estimerat EBITDA-resultat om 12,3 MSEK år 2025, en målmultipel om EV/EBITDA 11x samt en diskonteringsränta om 12,4 %, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 9,5 (11,5) kr i ett Base scenario.

  • Fortsatt tuffare marknad påverkade omsättningen

Omsättningen under Q1-24 uppgick till 4,6 MSEK och då Windon förvärvades under maj år 2023 saknas jämförelsesiffror från Q1-23. Även om marknaden förväntas fortsätta vara tuff under de kommande kvartalen, speciellt avseende privatmarknaden, estimeras Windon stärka omsättningen under kommande kvartal jämfört med Q1-24. Detta genom bättre säsongsmässiga kvartal, att Windon har ökat fokuset mot företagsmarknaden samt expanderat till den norska marknaden.

  • Expanderar till den norska marknaden

Windon ingick under det första kvartalet ett partnerskap med Østa Elektro, ett norskt installationsbolag inom bl.a. solceller. Samarbetet innebär att Windon kommer leverera Bolagets hela produktutbud till installatören, inklusive vindturbinen RidgeBlade. Avtalet innebär att Windon expanderar till den norska marknaden och en avgörande detalj kring att avtalet upprättades antas ha varit att Windon innehar den exklusiva distributörsrätten för RidgeBlade i Sverige och Norge. Således ser vi avtalet som ett första bevis på att Windon kan expandera hela produktutbudet genom korsförsäljning till installatörer som är intresserade av RidgeBlade.

  • Lanserar de första demoanläggningarna för RidgeBlade

Under inledningen av juni meddelade Windon att Bolaget har erhållit de första ordrarna avseende vindturbinen RidgeBlade och de två anläggningarna som förväntas sättas upp under sommaren 2024 förväntas bli de första demoanläggningarna. Givet det stora intresset för RidgeBlade, bl.a. illustrerat genom 1 300 kundförfrågningar, anser Analyst Group att det finns ett stort värde i att ha demoanläggningarna på plats för att på så sätt kunna visa upp tekniken för potentiella kunder.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Vi har antagit en ny värderingsmetod för Windon, vilket gör att Bolagets värderas baserat på resultatet samt att värderingen utgår från 2025 års prognos snarare än år 2024. Sammantaget medför justeringen, i kombination med mindre uppdateringar av prognoserna, ett justerat värderingsintervall för Windon.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.