Vici iGAMING


Vici iGAMING har under det senaste året genomfört en marknadsanalys, och Bolaget står nu redo för en omfattande expansion. Under de kommande 24 månaderna förväntas Bolaget lansera ett stort antal affiliatehemsidor, vilka estimeras bidra till en explosionsartad försäljningsutveckling. Vici iGAMING verkar på en marknad som präglas av strukturell tillväxt och låga inträdesbarriärer, där Bolagets förutsättningar att lyckas anses som goda. I ett Base Scenario estimeras ett EBITDA-resultat om 28 MSEK 2020, vilket, baserat på en relativvärdering, indikerar ett potentiellt värde per aktie om 15,4 SEK.