Veg of Lund


Svenskt Foodtech-bolag med stark produktpipeline

Veg of Lund är en svensk utvecklare och producent av vegetabiliska produkter baserade på en patenterad emulsion av potatis och rapsolja. I nuläget har Bolaget en produkt på marknaden, smoothiedrycken My Foodie, och Bolaget har flera nya produkter inom utveckling som kommer lanseras de kommande åren. Framgent så bedöms Veg of Lund ha goda förutsättningar för att växa omsättningen, i takt med att Bolaget satsar mer på marknadsföring, expanderar till nya marknader, samt lanserar nya produkter. För helåret 2019 estimerar Analyst Group en omsättnings-tillväxt om ca 126,8 %, och för helåret 2020 förväntas försäljningen öka kraftigt, omsättningen estimeras därför stiga med 431,5 %. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 13x för år 2020, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 13,4 kr i ett Base scenario.

  • Flera innovativa produktsläpp i pipeline

Veg of Lund har flera produkter under utveckling vilka är nytänkande och ligger rätt i tiden. Bolagets patenterade emulsion av rapsolja och potatis kommer ligga till grunden för flera nya produkter inom områden som färdigmat, glass, samt mejerialternativ, där bland annat ett vegetabiliskt mjölkalternativ är planerat att lanseras under hösten 2020. Analyst Group bedömer att Bolagets kommande produktsläpp har mycket god potential, då rådande makrotrender som ökad hälso- och miljömedvetenhet talar för en stigande konsumtion av växtbaserade matprodukter framgent.

  • Lanserar ett egenutvecklat vegetabiliskt mjölk-alternativ under år 2020

Det största fokuset för Veg of Lund framgent är lanseringen av Bolagets vegetabiliska mjölkalternativ, som är tänkt att lanseras i Sverige och Storbritannien under andra halvan av 2020, samt i USA under år 2021. Denna produkt bedöms ha mycket stor potential, då marknaden för vegetabiliska mjölkalternativ växer snabbt, och då intresset för alternativ till vanlig mjölk är kraftigt växande, vilket kan ses på företag som t.ex. Oatly, vilka växt sin omsättning från ca 260 MSEK år 2014 till över 870 MSEK under 2018.

  • Fokus på att ta marknadsandelar och öka omsättning

Omsättningen estimeras stiga kraftigt i takt med att Veg of Lund släpper nya produkter och expanderar till nya marknader. Under 2019 estimeras helårsomsättningen uppgå till ca 2 MSEK, dock med ett negativt EBIT-resultat om ca -9,8 MSEK. Under åren 2020 och 2021 förväntas omsättningstillväxten ligga på högre nivåer än under 2019, även om Bolaget fortsatt estimeras visa negativt resultat. Över tid, i takt med att Bolaget lyckas sprida större kännedom kring sina produkter och uppnår skalfördelar i produktionen, så kan Veg of Lund närma sig ett positivt resultat, även om Analyst Group bedömer att fokus framgent kommer vara att ta marknadsandelar och växa omsättningen. En investerare bör närmaste åren utvärdera Veg of Lund baserat på Bolagets försäljningstillväxt och inte lönsamheten.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.