Värderingsutlåtande av NOSIUMs portföljbolag


Värderingsutlåtande av NOSIUMs portföljbolag

Analyst Group har blivit anlitade att under februari 2023 utföra ett värderingsutlåtande av ett urval av NOSIUMs portföljbolag, vilket innefattar separata och fristående prognoser och värderingar för respektive bolag. Nedan framgår vårt värderingsutlåtande kring bolagen Dr Sannas, Framgångsgården och Retreat Sverige. För samtliga bolag presenteras tre scenarion; Base-, Bull- och Bear.