Upsales


Återkommande intäkter med hög tillväxt

Det relativt nynoterade bolaget Upsales Technology som säljer en molnbaserad mjukvara har fått en bra start på börsen. Aktien handlas till en hög värdering och samtidigt väntas stark omsättningstillväxt samt kontinuerligt förbättrade marginaler. Analyst Group ser goda möjligheter för tillväxt framgent, och med en skalbar affärsmodell med stigande lönsamhet är bedömningen att en värdering om EV/S 6,8x 2019E är attraktivt. Sammantaget blir rekommendationen köp.