Tourn – Skalbar tillväxt bäddar för lönsamhet


Skalbar tillväxt bäddar för lönsamhet

Tourn har sedan starten visat en exponentiell omsättningstillväxt, från 1 MSEK 2014 till 53 MSEK 2018. 2018 låg fokus på att utveckla de delar som fungerat väl och de nya affärsområdena Nagato och HUBSO, samtidigt som olönsamma delar stängdes ner. 2019 förväntas tillväxten åter ta fart med ett intensifierat fokus på internationell expansion. Baserat på en multipel-värdering på 2019 års prognos härleds i ett Base scenario ett värde om 15,8 kr per aktie.


  • Marknadsföring via sociala medier och influencer-marketing växer snabbt

Influencer-marketing är den snabbast växande nischen inom marknadsföring via sociala medier, och väntas växa globalt från 2 mdUSD till mellan 5 och 10 mdUSD 2020. Den svenska marknaden är mer mogen än den globala, men växte ändå med 33 % 2017 och väntas fortsatt växa med tvåsiffrig tillväxttakt 2018 och 2019. Den underliggande tillväxten i marknadsföring via sociala medier väntas växa med en genomsnittlig tillväxttakt  om 20 % per år till 200 mdUSD fram till 2023.

  • Nya affärsområden driver tillväxt

Bolagets primära intäktsdrivare framöver är dess två nytillskott, Nagato och HUBSO. Nagato är ett Multi-Channel-Nätverk för Youtube där ”Yotubers” får hjälp med allt från att optimera innehåll till att maximera räckvidd och att administrera sin kanal. Från slutet på  Q2-18 fram till december har antalet visningar och intäkter per månad mer än fördubblats med fortsatt starkt momentum. HUBSOs affärsidé är att hjälpa influencers att bygga och marknadsföra egna produktvarumärken. Även här är tillväxten god då intäkterna ökade från 0,8 till 3,9 MSEK H1 till H2 2018.

  • Synergi och skalbarhet höjer marginalen

Lyckas Tourn utnyttja den internationella räckvidd som framför allt Nagato ger till att expandera även Bolagets övriga produkter internationellt ligger en expansion av både intäkter och marginaler under 2019 och 2020 i korten. För 2019 och 2020 estimeras i ett Base scenario intäkter om 90,1 MSEK respektive  115,1 MSEK, och en EBITDA-marginal om 8,4 % respektive 12 %.

  • Risk ligger i ökad konkurrens och kostsam expansion

På kort sikt finns potentiell nedsida i en ökad konkurrens, samt att den produktmässiga och geografiska expansionen blir kostsam i form av nyanställningar och investeringar i utveckling, samtidigt som det ställer Tourn inför nya organisatoriska utmaningar. På längre sikt finns även risker i form av en eventuell större skepsis till sociala medier från såväl konsumenter som annonsörer, samt att vissa annonsörer på senare tid lämnat dessa. Eftersom att annonsering via sociala medier trots allt ökar bedöms dock eventuella effekter som begränsade i ett såväl kort som medellångt perspektiv.