TerraNet Q3-20


Nykapitaliserat och med väsentliga förbättringar av Voxelflow

TerraNet bedriver utvecklingsarbete och projekt inom avancerat förarstöd och självkörande fordon, där kunder och samarbetspartners idag inkluderar bland annat Daimler, Volvo Cars, Volvo Trucks och Walt Disney Imagineering. TerraNet investerar tungt i utvecklingen av Voxelflow och förväntas lansera en uppdaterad prototyp i februari 2021. Nyligen tecknade TerraNet också ett samförståndsavtal med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart inom ramen för denna teknologi. I ett Base scenario estimeras totala intäkter om ca 63 MSEK år 2025. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 1,6 kr i ett Base scenario.

  • Väsentliga förbättringar av Voxelflow

I augusti 2020 kommunicerade TerraNet att Bolaget uppnått ca 10 000 Voxel per sekund genom att ersätta övervakningskameror med eventbaserad optik med dubbel upplösning, vilket gör att Bolaget kan kalibera utifrån en HD-sensor som möjliggör skarpare kameraoptik och prestandauppgradering. Under tredje kvartalet genomförde Bolaget ytterligare prestanda-förbättringar från 200 till 200 000 Voxel per sekund. Efter kvartalet tecknade också TerraNet ett samförståndsavtal med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart. Vid lyckade testningar av teknologin kan avtalet vara ett tecken på framtida samarbete gällande produktutveckling och marknadslansering. Voxelflow-prototypen ska, som tidigare kommuniceras, presenteras på Startup Autobahn Expo i Stuttgart under februari 2021.

  • Nykapitaliserat TerraNet efter starkt intresse

Per den 30 september 2020 uppgår nu kassan till ca 20 MSEK (4,8) efter genomförd nyemission under Q2-20. Under slutet av oktober 2020 erhöll TerraNet ett ytterligare kapitaltillskott om ca 34,2 MSEK före emissionskostnader, där teckningsoptioner av serie TO1 B tecknades till 94 %. Efter detta starka intresse ser Analyst Group en lägre finanseringsrisk.

  • Strategisk marknadsposition kan leda till intressanta samarbetsavtal

I ett Base scenario förväntas TerraNet lansering i februari 2021 falla väl ut och Bolaget för intressanta diskussioner med olika aktörer som skulle kunna vara intresserade av att integrera Voxelflow i framtiden. Vi bedömer Voxelflow som unika på marknaden och sammantaget motiveras ett pris per aktie om ca 1,6 kr för TerraNet i ett Base scenario.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

TerraNet verkar inom ett nischat affärsområde, där Bolagets produkterbjudande kräver en lång och komplex försäljningsprocess, vilket ökar risken. Den finansiella risken anses också vara relativt hög då TerraNet fortfarande är ett utvecklingsbolag och inte är lönsamt.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.