TerraNet Q2-20


Lanseringen av Voxelflow kan leda till fler spännande projekt

TerraNet är ett svenskt bolag som för närvarande bedriver utvecklingsarbete för att anpassa Bolagets mjukvara utefter kunders olika produkter inom avancerat förarstöd och självkörande fordon. TerraNet adresserar en marknad av omfattande storlek och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras. Bolaget har idag pågående pilotprojekt med Daimler, Volvo Cars och Volvo Trucks. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 4,3 MSEK år 2020. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 0,8 kr i ett Base scenario.

  • Uppvisning i februari 2021

Under Q2-20 genomförde TerraNet en nyemission om ca 40 MSEK före emissionskostnader. TerraNet förväntas att använda den nya kapitalinjektion till att fortsätta utveckla Voxelflowteknologin inför Bolagets uppvisning av sin prototyp i februari 2021, vilken inte har påverkats av Covid-19. Vi har tidigare skrivit att detta kan vara en möjlighet för TerraNet att skapa en kundspecifierad lösning mot Daimler-Mercedes Benz, vilket ökar sannolikheten för framtida affär gentemot bolaget.

  • Bekräftat att Walt Disney är kund

Under januari 2020 erhöll TerraNet en andra avropsorder om 200 tSEK från en ”global amerikansk medie- och nöjeskoncern” för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet, vilket nu har blivit offentliggjort som Walt Disney Imagineering. Den andra avropsordern från mediakoncernen stärker ytterliggare sannolikheten att TerraNet ska få ta del av fler orders inom ramen för projektet som förväntas pågå i två år och uppskattas vara värt mellan 17-20 MSEK.

  • Strategisk marknadsposition kan leda till intressanta samarbetsavtal

I ett Base scenario förväntas TerraNet att kunna kapitalisera på sin marknadsposition och sluta strategiskt viktiga samarbetsavtal, vilket sammantaget ger ett motiverat pris per aktie om ca 0,8 kr.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

TerraNet verkar inom ett nischat affärsområde, där Bolagets produkterbjudande kräver en lång och komplex försäljningsprocess, vilket ökar risken. Den finansiella risken anses också vara hög då TerraNet fortfarande är ett utvecklingsbolag och inte är lönsamt.

5

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.