TCECUR Q4-20


Står på fem starka pelare

Bra utveckling i dotterbolagen, tillskottet av Automatic Alarm, en stark kassa och en orderbok om +80 MSEK i kombination med fortsatt ökade kundförfrågningar – förutsättningarna ser fortsatt bra ut för 2021. Med en aktuell EBITDA-marginal om närmare 8 % (4) för 2020 är det tydligt att TCECUR:s arbete för vinsttillväxt verkligen börjar synas. För 2021 estimerar vi en nettoomsättning om 238 MSEK, med ett EBITDA-resultat om ca 25 MSEK. Utifrån en målmultipel om EV/EBITDA 12, ser vi ett motiverat värde per aktie om 46 kr på 2021 års prognos i ett Base scenario.

  • Bra avslutning på 2020

Under Q4-20 uppgick omsättningen till ca 62 MSEK (59), motsvarande en ökning om 4 % Q-Q, med ett EBITDA-resultat om 4,9 MSEK (4,3). TCECUR avslutade därmed 2020 i nära linje med vår prognos. Koncernens finansiella ställning är stark, med ca 21 MSEK i kassan vid utgången av december, vilket i kombination med en lägre skuldsättning och stärkt rörelseresultat, gör att Net Debt/EBITDA sjunkit ytterligare till 1,2x. Det är därmed långt under målsättningen om 2,5x, vilket vi såklart anser är positivt.

  • God lönsamhet i dotterbolagen

Samtliga av koncernens bolag visar nu lönsamhet på EBITDA-nivå, där vi tycker det är extra värt att belysa
TC Connect Norge som levererade en marginal om 6 % för helåret 2020. Omställningsarbetet har således gett resultat samtidigt som AWT, Mysec och TC Connect Sverige fortsätter vinna andelar inom sina respektive marknader.

  • Senaste tillskottet förväntas fortsätta bidra positivt

Under hösten 2020 förvärvades Automatic Alarm, ett bolag som vi anser passar väl in i den befintliga koncernen. Bolaget fick en rivstart och uppnådde sin högsta försäljning någonsin (12,6 MSEK) för ett enskilt kvartal under Q4-20. För 2021 estimerar vi att Automatic Alarm kan fortsätta sin lönsamma tillväxtresa i linje med tidigare år, där den genomsnittliga tillväxten legat omkring 13 % (CAGR) med en EBITDA-marginal runt
7-8 %.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

TCECUR står idag på fem starka pelare i form av sina befintliga dotterbolag. Net Debt/EBITDA har som nämnt sjunkit ytterligare och både kassan samt orderboken är välfylld, varför vi anser att förutsättningarna känns rätt för att TCECUR ska kunna fortsätta leverera under kommande kvartal. I samband med Q4-rapporten och med hänsyn till det nyligen genomförda förvärvet av Automatic Alarm, väljer vi att justera upp vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.