TCECUR Q2-22


Resan uppåt fortsätter

TCECUR avslutar H1-22 med flaggan i topp där den nyligen presenterade Q2-rapporten visade stark tillväxt i kombination med ökad lönsamhet. De nyligen förvärvade bolagen Sectragon och Kungslås har fått en bra start och med en total orderbok för TCECUR-koncernen om 188 MSEK vid utgången av juni ser vi att alla förutsättningar finns för att fortsätta växa. Det, i kombination med en god lönsamhet, finansiell ställning och stark ägarbild, gör att vi ser TCECUR som en defensiv tillväxtaktie på småbolagslistorna. För 2022 räknar vi, i ett Base scenario, med en nettoomsättning om 454 MSEK (ej pro forma) med ett EBITDA-resultat om 49 MSEK, motsvarande en marginal om ca 11 %. Givet tillämpad EV/EBITDA-multipel upprepar vi vårt motiverade värde per aktie om 69 kr på 2022 års prognos.

  • Överträffar återigen våra estimat

TCECUR levererade en omsättning om 115 MSEK (66) under Q2-22, motsvarande en ökning om 74 %. Koncernen slog därmed vårt estimat i ett Base scenario om 104 MSEK, vilket vi såklart ser positivt på. I kombination med en hög tillväxt levererade TCECUR även en god lönsamhet, där EBITDA-resultatet steg till
12 MSEK (6), motsvarande en marginal om 11 % (9). Även detta var över vår förväntan, där vi hade estimerat ett EBITDA-resultat om 11 MSEK. TCECUR har således för andra kvartalet i rad överträffat vår prognos.

  • Starka marknadstrender

TCECUR består idag av tio dotterbolag och tillsammans har Koncernen en sammansatt portfölj av lösningar inom både nationella- och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation. Behovet av säkerhetslösningar blir allt större, något allt fler rapporter pekar på. Exempelvis spår analysföretaget Markets and Markets att den globala marknaden för videohanteringsmjukvara kommer att växa från 11 mdUSD år 2022 till 31 mdUSD år 2027, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt på 23 %. Dessa trender ger TCECUR medvind i seglet, och kan bidra till en fortsatt tillväxt.

  • Vi justerar upp helårsestimat

Till följd av Q2-rapporten har vi justerat våra finansiella estimat för 2022. I ett Base scenario räknar vi med en omsättning om 454 MSEK (443), med ett EBITDA-resultat om 49 MSEK (47).

  • Behåller värderingsintervallet

TCECUR har levererat ett starkt H1 och utvecklas i rätt riktning. Q2-rapporten var över vår förväntan vilket gör att vi räknar med en något högre omsättning och EBITDA-resultat för helåret 2022. Vi väljer att i denna analysuppdatering upprepa vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear, där vi ser en fortsatt god risk reward i aktien från nuvarande nivåer.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.