TCECUR Q2-21


Tar klivet upp i en ny division

Med senaste förvärven av RF Coverage och LåsTeam tar TCECUR ett kliv uppåt och förstärker sin position på marknaden som en ledande säkerhetskoncern. Aktien befinner sig i en positiv trend, samtidigt, med tanke på nuvarande värdering LTM, anser vi i vårt Base scenario att det finns en fortsatt god uppsida från nuvarande nivåer. För 2021 estimerar vi en nettoomsättning om 302 MSEK (ej pro forma), med ett EBITDA-resultat om ca 26 MSEK. Utifrån en målmultipel om EV/EBITDA 17,5x, ser vi nu ett motiverat värde per aktie om 60 kr (46) på 2021 års prognos i ett Base scenario.

  • Förtjänar en värderingspremie

Under Q2-21 uppgick omsättningen till ca 66 MSEK (43), motsvarande en total ökning om 55 % Y-Y och organiskt 21 %, med ett EBITDA-resultat om 5,8 MSEK (3,4) motsvarande en marginal om 9 % (8). För att ställa detta i relation till marknaden i övrigt kan en illustrativ jämförelse göras med t.ex. Securitas som under Q2-21 växte organiskt med 8 %, levererade en rörelsemarginal om 6 % och nu värderas till 13x EBITDA (LTM). I jämförelse anser vi att TCECURs prestation under Q2 är minst sagt stark, och att Koncernens nuvarande värdering LTM (pro forma) om EV/EBITDA 17,5x är motiverad då TCECUR har gjort sig förtjänt av en värderingspremie.

  • Förvärv i rekordstorlek

Med förvärvet av LåsTeam växer TCECUR sin affär betydligt, där det nytillkomna dotterbolaget levererade en helårsomsättning om 90 MSEK år 2020, motsvarande en tillväxt om -3 %, med en EBIT-marginal om 5,9 %. Utifrån den omsättning och det EBIT-resultat som TCECUR meddelade att Koncernen uppvisar pro-forma per den 30 juni 2021 (LTM), estimerar vi att LåsTeam kan nå närmare 100 MSEK i omsättning för helåret 2021. Lönsamhetsmässigt visar bolaget en stigande trend, där vi i ett Base scenario utgår från en EBIT-marginal om 7,5 % för år 2021.1 Utifrån den totala köpeskillingen om 65 MSEK motsvarar det förvärvsmultiplar om P/S 0.7x och P/EBIT 8.7x.

  • Affären inom säker kommunikation har stärkts

I termer av försäljning är RF Coverage, relativt LåsTeam, en mindre aktör, men har samtidigt historiskt uppvisat en tvåsiffrig rörelsemarginal. Vi anser att förvärvet passar bra in i Koncernen och stärker TCECURs erbjudande inom säker kommunikation. För 2021 estimerar vi att bolaget kan växa med 13 % för att nå en försäljning om ca 20 MSEK, med en EBIT-marginal om 11 %.1

  • Höjer värderingsintervallet

TCECUR utvecklas över våra förväntningar och i samband med Q2-rapporten, och de senaste två förvärven, har vi justerat våra prognoser. Vi väljer därmed att samtidigt höja vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.