Tangiamo Touch Q4-20


Redo att möta den ökade efterfrågan

År 2020 var ett tufft år för landbaserade kasinon och således dess underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har, en negativ effekt på genererade intäkter inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av nya produkter. Nu står Bolaget med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal ser 2021 ut att bli ett spännande år. Utifrån en P/S-multipel om 2,5x på 2021 års estimerade nettoomsättning om ca 28 MSEK ser vi ett motiverat värde per aktie om 1,05 kr i ett Base scenario.

  • Tangiamo visar tillväxt om 2,4 % under 2020

Tangiamo redovisade inga intäkter för det fjärde kvartalet 2020, men tillväxten för helåret summerades ändå till 2,4 %, motsvarande 5,4 MSEK. Ordern om 0,5 MSEK som mottogs under Q4-20 antas därmed levereras samt generera intjäning under Q1-21. Bolagets burn rate för det fjärde kvartalet kom in ca 35 % lägre än Q4-19, vilket vi ser positivt på. Givet att Tangiamo kan fortsätta utvecklas med god kostnadskontroll, bör Bolaget kunna uppvisa god lönsamhet när försäljningen kommer upp till högre nivåer.

  • Pandemin har öppnat nya dörrar för Tangiamo

Med rådande pandemi och det faktum att marknaden som Tangiamo är verksamma inom varit stängd större delen av år 2020, har Tangiamo bevisat att de snabbt kan ställa om utefter yttre faktorer. Nya affärsområden har introducerats och processer för produktcertifieringar har inletts, och under Q1-21 ska en slutinspektion med Loto Quebec göras vilket potentiellt kan resultera i en order om 5-10 MSEK. Vi är av uppfattningen att Tangiamo kan gå stärkta ur pandemin, och med en breddad såväl som uppgraderad produktportfölj, kan kapitalisera på den högre efterfrågan som finns för Bolagets produkter när osäkerheten på marknaden lägger sig. Tangiamos befintliga distributionsavtal, i kombination med senast kommunicerade orders, ger en stark försäljningsgrund att utgå från.

  • Sports betting runt hörnet

Tangiamo meddelade i Q3-rapporten att Bolagets utvecklade mjukvara förhoppningsvis kan tillämpas för sports betting inom en snar framtid. Under Q4-20 kommunicerade Tangiamo ett samarbete med Digitain, avseende Sports betting, där det är tänkt att Digitains iGaming plattform ska integreras i Tangiamos Crystal bord samt Remote gaming system. Samarbetet väntas inledas under 2021 och med ett nytt affärsområde med en omfattande marknad, stärks Tangiamos produktportfölj ytterligare samtidigt som nya intäktsströmmar skapas. Detta anser vi även ger mervärde till befintliga kunder som kan ta del av en bredare plattform smidigt samtidigt som nya kunders kan attraheras. Med ett kommande fotbolls-EM samt OS, finns förutsättningar för en lyckad lansering under 2021.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.