Tangiamo Touch Q1-21


Stärkt produktportfölj bäddar för tillväxt

År 2020 var ett tufft år för landbaserade kasinon och således dess underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har, en negativt effekt på genererade intäkter inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av nya produkter. Nu står Bolaget med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal samt pågående förhandlingar i Loto Quebec, ser 2021 ut att bli ett spännande år. Utifrån en P/S-multipel om 2,5x på 2021 års estimerade nettoomsättning om ca 28 MSEK ser vi ett motiverat värde per aktie om 1,05 kr i ett Base scenario.

  • Första kvartalet visar ljuset i tunneln

Även om nettoomsättningen för Q1-21 var väsentligt lägre än motsvarande period under 2020, indikerar senaste händelserna från Bolaget att en vändning i marknaden ligger i korten. Tangiamo har hittills under Q2-21 en innevarande orderstock om 4,6 MSEK vilket, givet realisering av ordrarna, innebär att föregående års omsättningen passeras under Q2-21. För att våra prognoser för helåret 2021 ska infrias förväntas b.la. en större order från Loto Quebec, och givet en fortsatt pågående slutinspektion samt ökad aktivitet på marknaden behålls befintligt värderingsintervall. Skulle Tangiamo tappa momentum i mottagna ordrar samt att inget nytt har presenterats kring Loto Quebec in i Q2-21, kan vi behöva revidera ned våra prognoser.

  • Pandemin har öppnat nya dörrar för Tangiamo

Med rådande pandemi och det faktum att marknaden som Tangiamo är verksamma inom varit stängd större delen av år 2020, har Tangiamo bevisat att de snabbt kan ställa om utefter yttre faktorer. Nya affärsområden har introducerats och processer för produktcertifieringar har inletts, där en slutinspektion med Loto Quebec är högst aktuell och kan potentiellt resultera i en order om 5-10 MSEK. Vi är av uppfattningen att Tangiamo går stärkta ur pandemin, och med en breddad såväl som uppgraderad produktportfölj, så förväntas Tangiamo kapitalisera på den högre efterfrågan som finns för Bolagets produkter när osäkerheten på marknaden lägger sig. Tangiamos befintliga distributionsavtal, i kombination med senast kommunicerade orders, ger en stark försäljningsgrund att utgå från.

  • Stark global efterfrågan på ADR-systemen

Försäljningen av de höglönsamma ADR-systemen mot onlinesektorn var under 2020 lyckosam och stod för merparten av omsättningen. In i 2021 är momentum i försäljningen fortfarande intakt, där Bolaget mottagit beställningar från dels den befintliga distributören Abbiati, dels konkurrenten EGT. Med produkt-certifiering mot den reglerade marknaden i korten kan försäljningen accelerera ytterligare framgent.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.