Tangiamo Q3-21


Står inför stark tillväxt under 2022

År 2020 och tillika 2021 har varit utmanande för landbaserade kasinon och således dess underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har, en negativ effekt på omsättningen inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal samt pågående förhandlingar med Loto Quebec, estimeras stark försäljning framgent. Utifrån en P/S-multipel om 4x på 2022 års estimerade nettoomsättning om ca 14,6 MSEK motiveras ett nuvärde per aktie om 0,70 kr i ett Base scenario.

  • Q3-rapporten är ett kvitto på att investeringsviljan ökar

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till ca 3,1 MSEK (2,3), motsvarande en tillväxtökning om ca 35 % Y-Y. I och med den ökade försäljningen under kvartalet har Tangiamo passerat fjolårets nettoomsättning med ca 15 % (6,2 MSEK, vs 5,4 MSEK). Försäljningsökningen i Q3-21 ser vi som ett kvitto på en stark återhämtning inom kasinobranschen, däribland uppfyllda avtal för Tangiamo i Karibien, Italien och Afrika, samt att Tangiamo har lyckats leverera på befintlig orderstock. Givet full leverans under Q4-21, på den innestående orderstocken om 3 MSEK, skulle årets totala nettoomsättning summeras till ca 9,2 MSEK, vilket skulle överträffa vår prognos om 7,6 MSEK.

  • Nytt distributionsavtal i USA

Tangiamo ingick under november månad ett distributionsavtal med Lightning Gaming för USA, vilka har en geografisk täckning i samtliga delstater i USA förutom Nevada och avtalet avser både kasino och online. Den amerikanska marknaden har nått rekordomsättning efter pandemin, vilket bäddar för att Tangiamo potentiellt kan kapitalisera på den amerikanska marknaden redan under 2022.

  • Behåller helårsestimat för 2021

Med en stark återhämtning inom kasinobranschen samt lyckad leverans på befintlig orderstock, skulle Tangiamo kunna nå en nettoomsättning under 2021 om ca 9,2 MSEK. Vidare har Bolaget ett flertal värderivande triggers som ligger i korten under 2022. Däremot påverkas Tangiamo fortfarande av ett tufft marknadsklimat, där global komponentsbrist och fortsatta pandemirestriktioner är risker som kan senarelägga försäljningen under Q4-21, samtidigt som Loto Quebec påverkas av ytterligare förseningar samt Ryssland som inte har återhämtats ännu, varför vi behåller våra helårsestimat för 2021.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.