Syncro Group Q3-22


Har synkroniserat gruppen

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q3-rapport vilken likt tidigare visade på en hög total tillväxt, såväl som organisk. En viktig pusselbit framåt för att kunna kombinera en fortsatt tillväxt med en också stigande lönsamhet blir, utöver de kommunicerade kostnadseffektiviseringarna om 20 MSEK, att Collabs nya 360-plattform resulterar i en kraftigt inflöde av nya kunder. En drivare till detta förväntas vara den nya Freemium-modellen, vilken sänker införsäljningströsklarna och ger kunder bättre förutsättningar att generera en hög ROI. Fler kunder till Collabs bör samtidigt kunna innebära detsamma för CUBE och Gigger. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi därmed ett värde per aktie om 1,6 kr på 2023 års prognos i ett Base scenario.

  • En sammanfattning av tredje kvartalet

Under Q3-22 uppvisade Syncro Group en hög tillväxt, där den totala nettoomsättningen uppgick till 46 MSEK (20), motsvarande en tillväxt om 134 %, varav 73 % var organisk. Bruttomarginalen om ca 81 % var förvisso bättre i förhållande till föregående kvartal i år (Q2-22), men med en relativt hög kostnadsbas sjönk EBITDA-resultatet till -8,2 MSEK (-7,1). Jämfört med Q2-22 (-8,5 MSEK) var dock resultatet oförändrat.

  • Lansering av Collabs Freemium och Payout

Flera av de stora varumärkena omfördelar sina marknadsföringsinvesteringar mot sociala medier och personer med inflytande och förmåga att leverera räckvidd till specifika målgrupper, samtidigt som traditionella medier förlorar effektivitet. Med Collabs nylanserade 360-plattform möjliggörs samarbeten mellan varumärken och influencers i ett globalt sammanhang, där utrymme bör finnas att kunna driva marknadsföringsaktiviteter som kan resultera i omfattande ekonomiska värden från tio olika marknader enbart via Collabs plattform under 2023. Strategin är att erbjuda plattformen gratis genom Collabs Freemium, vartefter en transparent avgift kan genereras från själva transaktionen mellan företag och kreatör via Collabs Payout.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Analyst Group anser att Syncro Group är lågt värderat givet vår förväntan om kommande tillväxt under år 2023 och framåt, där lanseringen av Collabs Freemium och Payout är mycket viktiga drivare. I kombination med nämnda kostnadseffektiviseringar bör det bidra till att Koncernen kan visa svarta siffror under år 2023. Vi justerar därför vårt tidigare värderingsintervall i samtliga våra scenarion Base-, Bear- och Bull. Vi ser således att det fortsatt finns en god risk/reward på nuvarande nivåer.