Spherio Group


Förändrar modemarknaden

Spherio Group AB (”Spherio Group” eller ”Bolaget”) är en tech- och e-handelsgrupp vilka tillhandahåller tekniska lösningar inom cirkulär konsumtion som bryggar gränslandet mellan teknik, logistik och e-handel. Bolaget driver marknadsplatserna Yaytrade och RE/WAY samt lanserade under våren 2022 Spherio Solutions som möjliggör för varumärken, distributörer och retailbutiker att starta en egen digital second hand-butik, eller en egen digital butik för försäljning av utgående lager, provkollektioner och returer. Utifrån en P/S-multipel om 1,7x på 2022 års estimerade nettoomsättning om ca 14,9 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 1,6 kr i ett Base scenario.

  • Brand sales visar ett Proof-Of-Concept

Bolaget har sedan år 2020 lanserat över 60 Brand sales drops, med över 35 varumärken och framstående modebolag som Filippa K, J.Lindberg och Hope, för att nämna några. Brand sales möjliggör för varumärken, distributörer och retailbolag att sälja utgående lager, samples och returer inom premium-segmentet. Dessutom växer antalet samarbeten och segment vilket ökar både intäkter och trafik, men likväl påvisar intresset för Brand sales behovet av plug-and-play-lösningar hos varumärken och mode-aktörer. De digitala butiker som skapats på Yaytrade kan därmed utgöra ett form av Proof-Of-Concept för Spherio Solutions.

  • Hållbarhetstrenden förändrar modeindustrin

Marknaden för second hand-kläder beräknas växa till en storlek om 218 mdUSD år 2026, drivet av en kraftigt ökad medvetenhet hos konsumenter och att fler varumärken ämnar bli mer hållbara. Den snabbföränderliga modemarknaden medför en överkonsumtion av kläder, något som inte är hållbart på sikt. Spherio Group löser detta problem genom Brand sales och Spherio Solutions som möjliggör för varumärken att bli mer cirkulära. Varumärken och modebolag har dessutom generellt svårt att kapitalisera på den kraftigt växande second hand-marknaden och genom Spherio Solutions kan dessa aktörer snabbt och smidigt bli en del av en global miljardmarknad.

  • Spherio Solutions – en disruptiv lösning

Spherio Solutions är en disruptiv tech- och logistiklösning som möjliggör fler intäktsströmmar för varumärken, samt lojalare kunder och ett förbättrat hållbarhetsansvar. Modebolag får full kontroll över sitt varumärke samtidigt som en mer cirkulär konsumtion kan främjas. Spherio Solutions bygger på SaaS-intäkter vilket medför dels en högre skalbarhet för Bolaget, dels mer stabila intäktsströmmar på sikt. Redan idag har Bolaget hunnit ingått avtal med de två första kunderna, Trendmark AB och Ivana Helsinki, samt har långtgående förhandlingar med flertalet aktörer inom både mode- och livsstilssegmentet, vilket bäddar för tillväxt och förbättrad lönsamhet.