Seamless Distribution Systems Q1-23


Viktiga pusselbitar på plats

Långa ledtider och försiktiga investeringsbudgetar hos telekomoperatörerna, i kombination med en ökad operationell hävstång och interna projektförseningar, hämmade SDS:s intäkter, tillika EBITDA-resultat, under år 2022. Det är dock tydligt att SDS:s produktutveckling har burit frukt, samtidigt som Riaktr medför ytterligare affärsmöjligheter, vilket har bidragit till såväl nya operatörsgrupper som marknader, något som sammantaget lägger en solidare grund för multi-dimensionell tillväxt på sikt. Med hänsyn till ovannämnda estimeras ett justerat EBITDA-resultat om 41,3 MSEK år 2023 och baserat på en relativvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 11,6 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Levererar högre omsättning och EBITDA än estimerat

SDS levererade en högre omsättning och ett starkare EBITDA-resultat än estimerat under det första kvartalet, där omsättningen slog våra estimat med ca 11 % och EBITDA-resultatet med ca 192 %. Trots att Bolaget gick in i år 2023 med en stark backlog av orders från nyförsäljning under år 2022, motsvarande ca 37 MSEK, hade Analyst Group tagit höjd för omsättningen skulle hållas tillbaka något mer givet b.la. den nya implementerade affärsstrategin, kostnadsbesparingsprogrammet och ett fortsatt osäkert omvärldsläge. En annan positiv datapunkt från Q1-rapporten var att de återkommande intäkterna ökade med 18,2 % Y-Y till 35,2 MSEK, vilket dels var högre än estimerat, dels medför en ökad förutsägbarhet avseende framtida intäktsströmmar samt mynnar ut i högre såväl produktmarginaler som kassaflöden. Sammantaget uppvisade SDS en snabbare återhämtning än estimerat under Q1-23 efter vinstvarningen under Q4-22.

  • Nytt ledarskap kan medföra nytändning

Den 11 maj 2023 meddelade SDS att Eddy Cojulun blir ny VD till Bolaget, efter att Martin Schedin varit interims-VD sedan början av Q2-22. Eddy har en lång erfarenhet inom teknik och telekom, med en historik av att starta, bygga och sälja egen-ägda telekomfokuserade mjukvarubolag. I samband med tillträdet den 1 juni 2023 ämnar Eddy köpa aktier i SDS för motsvarande 2,4 MSEK till en aktiekurs om 9,5 kr, vilket Analyst Group ser som ett starkt signalvärde, samtidigt som insiderägandet ökar, något Analyst Group tidigare ansett har varit lågt.

  • Oförändrat värderingsintervall

Såväl nettoomsättningen som EBITDA-resultatet kom in över vår prognosbild och indikerar en snabbare återhämtning än vad vi räknat med. Samtidigt är SDS ett bolag med slagiga kvartal, varför vi vill se fortsätta förbättringar kommande kvartal innan vi gör några större förändringar avseende estimaten och låter därmed våra estimat, tillika värderingsintervallet, vara oförändrade. Skuldsättningen är fortsatt hög, däremot har SDS lagt en solidare grund för att generera fritt kassaflöde framöver, vilket Bolaget även gjorde under Q1-23, genom ny affärsstrategi och initierat kostnadsbesparingsprogram. Detta i kombination med den riktade emissionen samt potentiella försäljningar av dotterbolagen SDD och eServGlobal, medför en stabilare finansiell ställning och förbättrade möjligheter att hantera skuldsättningen.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.