Scandinavian ChemoTech Q1-18


Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har utvecklat en behandlingsenhet som genom elektrokemoterapi kan användas vid behandling av cancer. Under det senaste året har Bolaget tecknat avtal med partners och distributörer i Filippinerna, Indien, Malaysia och Pakistan. Vidare har Bolaget under våren 2018 levererat sin första ordentliga order samt åtagit sig att leverera ytterligare två IQWave™-enheter. Detta gör att förutsättningar för försäljningen ska ta fart ses som goda. I ett Base scenario estimeras Bolaget 2022E ha sålt 102 IQWave™-enheter och den totala omsättningen uppgår till 40 MSEK. Med en targetmultipel om EV/Sales 3x 2022E och diskonteringsränta om 15 % uppgår det motiverade värdet per aktie till 23,6 kr vid utgången av 2018.