Redwood Pharma


Signifikant konkurrenskraft på stor marknad

En investering i Redwood Pharma AB (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) möjliggör att ta del av uppskalningen av ett innovativt utvecklingsbolag inom ögonprodukter, vilka genom drug delivery-plattformen IntelliGel, utvecklar behandlingar som adresserar en stor marknad genom en efterfrågad lösning som talar för en signifikant genombrottskraft. Redwood Pharma utvecklar idag två projekt, RP501 samt RP101 vilka vid kommersialisering adresserar den omfattande och expansiva marknaden inom ögontorrhet. Projektens potential som påvisas av deras demonstrerade betydande konkurrensfördelar gentemot befintliga produkter på marknaden för ögontorrhet, medför att Bolaget befinner sig i en spännande och attraktiv fas där Analyst Group ser potential att realisera ett högt värde i verksamheten.


Redwood Pharma har för närvarande två projekt under utveckling, dels bestående av RP501 som behandlar ögontorrhet i alla åldrar bland både män och kvinnor. RP501 är projektet som befinner sig närmast kommersialisering samt det med störst marknadspotential, vilken kvantifieras av de över 300 miljoner människor som världen över lider av ögontorrhet. Det andra projektet är  läkemedlet RP101, vilket adresserar ögontorrhet bland kvinnor som genomgått klimakteriet. Analyst Group förväntar att Bolaget vid lyckad kommersialisering har möjlighet att ta marknadsandelar till följd av de omfattande konkurrensfördelarna, gentemot övriga produkter på marknaden, vilka Bolagets projekt innehar. Patienter med milda till moderata besvär behandlas idag med diverse tårersättningsmedel som kan behöva appliceras 10 gånger dagligen för att uppnå önskvärd effekt. Produkten som utvecklas av Redwood Pharma visar däremot, efter studier genomförda av Bolaget, på en effekt som uppnås efter endast två doseringar per dag. Den avsevärt mer användarvänliga appliceringen av Redwood Pharmas projekt ses som vital för att marknadslanseringen av produkterna förväntas leda till en signifikant marknadspenetration och en lukrativ kommersialisering.

Genom en marknadsundersökning bekräftas de gynnsamma utsikterna för Redwood Pharma, vilken Bolaget genomfört i Europa, vilket är marknaden som Bolaget initialt avser att penetrera, för att därefter försöka expandera till USA. Marknadsundersökningen visade på att över hälften av respondenterna var missnöjda med nuvarande behandlingsmetoder samtidigt som 70 % tilltalades av RP501 och dess egenskaper som inkluderar färre applicering per dag. Resultaten understryker, samt validerar enligt Analyst Group, Bolagets möjlighet att vid marknadsgodkännande vinna betydande marknadsandelar. Till följd av framtagandet av Bolagets revolutionerade produkter är således Redwood Pharma väl positionerat för att penetrera marknaden och ta marknadsandelar framgent.