Realheart


Över 64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över och varje år uppgår dödssiffran till omkring
2 miljoner. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är en hjärttransplantation – problemet är att det idag endast finns omkring 7 000 organ tillgängliga varje år, motsvarande knappt 0,4 % av det totala behovet.


  • Scandinavian Realheart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har investerat närmare 300 MSEK och utvecklat ett totalt artificiellt (”TAH”) hjärta under 20 års tid – en unik produkt som är skyddad av starka patent. Under det kommande året förväntas pre-kliniska studier vara godkända och Realheart vara redo för tester i människa.
  • Behovet i enbart Europa och USA är 200 000 TAH per år enligt uppskattningar och välfärdsvinsterna kan bli enorma genom både besparingar inom sjukvården och minskat lidande för patienter med hjärtsvikt.
  • Realheart har visat operativa framsteg såväl som att Bolaget har blivit beviljade finansieringsstöd från EU-program med upp till 170 MSEK, men trots framsteg har aktien pressats under de senaste tolv månaderna. Pre money-värderingen om 28 MSEK under juni 2023 anser vi bjuder in till en attraktiv möjlighet att förvärva aktier billigt i förhållande till den värderingsmässiga potential som kan komma att realiseras i takt med att Realheart fortsätter att ta kliv framåt.