RanLOS Q4-23


Redo för en global uppskalning

RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) utvecklar och säljer en nyckelfärdig lösning inom testning av antennsystem och connectivity. Bolaget erbjuder en unik och patenterad lösning som möjliggör för fordonstillverkare och underleverantörer att enkelt, snabbt och smart testa connectivity. Genom RanLOS testsystem kan bland annat fordonstillverkare redan under utvecklingsprocessen testa connectivity och därmed optimera bilens prestanda. RanLOS adresserar en relativt outforskad marknad och förväntas genom ett etablerat återförsäljarnätverk nå ut kostnadseffektivt och snabbt till en global marknad. Givet RanLOS validerade lösning, med en unik position på en miljardmarknad, anser Analyst Group att RanLOS utgör en attraktiv investering där Bolaget besitter en hög potential.


Unik och patenterad lösning

I dagsläget är det få fordonstillverkare som kan testa connectivity, då denna testning är avancerad och kräver i regel stora investeringar. Alternativet är tredjepartstestning eller först när fordonet går att köra på allmän väg/testbanor. RanLOS möjliggör testning via Bolagets lättanvända, snabba och kostnadseffektiva lösning. Med sitt unika och patenterade system har RanLOS möjlighet att penetrera en outforskad marknad.

Medvind i marknadstrender

Antalet uppkopplade och autonoma fordon ökar kraftigt, vilket följaktligen ökar kraven och behovet på testning av antennsystem eller connectivity. Samtidigt uppges ca 40 % av dagens bilägare vara villiga att byta fordonstillverkare för att förbättra bilens connectivity. RanLOS möjliggör för fordonstillverkare att efter eget behov testa connectivity och förväntas kapitalisera på det uppdämda behovet.

Erfaren styrelse och ledning

RanLOS ledning och styrelse består av ett erfaret och kompletterande team, vilka bedöms besitta de rätta kvalifikationerna för att lyckas ta RanLOS till att bli en etablerad aktör. Anders Lyrheden, styrelseordförande för RanLOS, har bl.a. tidigare varit CFO på flertalet börsbolag, däribland Smart Eye och Hexpol. Insynsägandet uppgår till 57,3 %, vilket ingjuter förtroende.