Precise Biometrics


Attraktiv värdering inom tillväxtområdet biometri

Precise Biometrics AB (publ) (”Precise” eller “Bolaget”) är en global mjukvaruleverantör specialiserad på biometrisk identifiering, accesslösningar och besök-hanteringssystem som möjliggör smidig och säker autentisering av användare via fingeravtryck och ansikten. Precise grundades år 1997 med visionen att erbjuda biometri för mobiltelefoner och idag finns identifierings-mjukvaran, enligt Bolagets uppskattningar, i cirka 10 % av världens samtliga mobiler. Bolaget är indelat i två affärsområden; Algo och Digital Identity, vilka står för 74 % respektive 26 % av omsättningen. Inom affärsområdet Algo nyttjar Precise sin 25 års långa kompetens inom algoritmer för avancerad bildanalys för att licensera ut Bolagets världsledande fingeravtrycksmjukvara till sensor-tillverkare. Inom affärsområdet Digital Identity har Bolaget utvecklat och förvärvat ledande lösningar för access- och besökshantering och erbjuder idag dessa tjänster genom varumärket YOUNiQ™ och dotterbolaget EastCoast Solutions. En av Precise styrkor är att mjukvaran är hårdvaruagnostisk vilket möjliggör många användningsområden, något som förväntas skapa konkurrensfördelar och därigenom driva tillväxt inom nya vertikaler vilket skapar hög skalbarhet i affärsmodellen.

Utöver en stark grundvertikal inom mobiltelefoner finns goda förutsättningar för att expandera inom nya vertikaler såsom laptops, bilar, dörrlås och smarta betalkort. Precise har under 2022 slutit flertalet avtal vilket förväntas driva försäljningen framöver, bland annat ingick Bolaget under år 2022 ett samarbete med Infineon Technologies för att tillhandahålla fingeravtrycks-lösningar till fordonsindustrin. Denna vertikal är särskilt intressant då fordonsindustrin kännetecknas av långa livscykler och höga volymer, vilket kan generera stabila årligt återkommande intäkter (ARR). Därutöver tecknade Bolaget under Q4-22 avtal med den koreanska sensortillverkaren CanvasBio för att utveckla fingeravtryckssensorer. Genom att expandera inom nya vertikaler diversifierar Bolaget intäkterna, breddar kund-basen samt kan fortsätta växa på global marknader med ökad efterfrågan på biometriska lösningar.


En investering i Precise erbjuder en möjlighet att komma in till en attraktiv värdering på en marknad med stor tillväxtpotential. Med en konkurrenskraftig identifierings-mjukvara, skalbar affärsmodell och samarbeten med världsledande sensortillverkare, anser Analyst Group att Bolaget är väl positionerat för att kapitalisera på strukturella medvindar i marknaden samt växa inom nya produktsegment. Därutöver har Precise fått en stark start i kommersialiseringen av affärsområdet Digital Identity där starka säljkanaler snabbt har etablerats i USA, något som förväntas leda till mer diversifierade intäkter och ytterligare tillväxt genom geografisk expansion.