NOSIUM Q2-22


Står inför en spännande tid

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) fortsätter navigera genom rådande marknadsklimat och har nu siktet inställt på att genomföra ytterligare förvärv i höst, såväl som att stärka lönsamheten i koncernen. Med hänsyn till senast aktuell information om rådande portföljbolags värderingar, egna estimat, befintlig balansräkning och förväntad utveckling under resten av året, härleder vi i denna analysuppdatering ett värde per aktie om 2,0 kr i ett Base scenario.

  • Har meddelat en förfinad strategi

NOISUM presenterade nyligen en uppdaterad strategi i syfte att ta tillvara på ytterligare affärsmöjligheter och öppna upp för fler investeringar kommande år. En intressant del i den nya strategin är att NOSIUM, tillsammans med exempelvis investmentbolag, privata investerare och entreprenörer, kan komma att starta upp helt nya företag, vilket är en tydlig Venture Builder-strategi. Genom att dra nytta av ett omfattande ekosystem av erfarna entreprenörer, kompetenser, kapital och marknadsexpertis ökar sannolikheten avsevärt för ett nystartat företag att lyckas. Detta kan således bidra till en högre, och snabbare, ROI för NOSIUM och aktieägarna.

  • Lönsamhet framför tillväxt

Samtliga av NOSIUMs portföljbolag har implementerat sparpaket under årets andra kvartal, vilket syftar till att minska kostnader och stärka resultatet. Detta förväntas få en synlig effekt redan under Q3-22. Mot bakgrund av detta räknar vi med en lägre organisk tillväxt under 2022, men med bättre lönsamhet.

  • Positivt resultat i moderbolaget…

Under Q2-22 uppvisade NOISUM som moderbolag ett positivt resultat efter finansiella poster om 504 tSEK (-976), vilket således bidragit till resultatet om 10 761 tSEK (-1 739) under årets sex första månader. Det har gjort att NOSIUM på moderbolagsnivå har kunnat stärka sitt eget kapital väsentligt, såväl som soliditeten.

  • … och flera värdedrivare att vänta i höst

NOSIUM för flera investeringsdialoger och avser genomföra minst en ny investering under Q3-22. Vi ser detta, i kombination med en förväntan om högre lönsamhet i koncernen, som potentiellt starka värdedrivare i aktien i höst.

  • Värderingsrabatt om 55 %

Vår Sum-of-the-Parts-analys, där vi värderar respektive portföljbolag i sin helhet, visar fortsatt på att NOSIUM är undervärderade. Utifrån 1) de marknadsvärden som vi kunnat observera i samband med tidigare kapital- och transaktionsrundor, såväl som 2) egna estimat med tillämpad multipel och diskontering, härleder vi en värdering av NOSIUM om 2,0 kr per aktie i ett Base scenario, vilket utifrån senaste stängningskursen innebär att NOSIUM handlas till en värderingsrabatt om 55 %.