Newton Nordic


Ett bolag med starka referenskunder som står inför lönsam tillväxt

Newton Nordic AB (”Newton Nordic” eller ”Bolaget”) är ett teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade lösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Analyst Group estimerar stark tillväxt för Newton Nordic framgent, drivet av de större affärer som kommer att kunna realiseras i och med den strategiska omställningen som nu genomförs. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 3,7x på 2023 års prognostiserade försäljning om 32,2 MSEK och en diskonteringsränta om 12,1 %, motiveras ett nuvärde per aktie om 1,0 kr i ett Base scenario.

  • Strategisk omställning medför en större marknad

Newton Nordic stuvade om sin affärsstrategi under Q3-20 och ämnar framöver bli en helhetsleverantör där hela system av rörliga kameror erbjuds, snarare än enbart erbjuda stabilisering av rörliga kameror. Förflyttningen tar avstamp i kommersiella drivkrafter som Augmented Reality (AR), automatisering och fjärrproduktion, vari Bolaget införskaffat teknik och erfarenhet inom senaste åren. Detta kommer således innebära en större adresserbar marknad, mer omfattande affärer och fler potentiella kunder. Bolaget bedömer att den adresserbara marknaden uppgår till ca 1,5 mdSEK, med en tvåsiffrigt marknadstillväxt fram till 2026, vilket ger en bra medvind för Newton Nordic.

  • Starka referenskunder underlättar nyförsäljning

Produkterna Newton S2 och C2 köps idag i huvudsak av tjänsteleverantörer som i sin tur hyr ut utrustningen till Tv-producenter. Systemet används för att livesända Tv-produktioner världen över, inom sport, musik, under-hållning och evenemang, och anses av många kunder och användare vara ett av världens främsta produktssystem för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror. Bolaget har med åren lyckats etablera ett välkänt internationellt varumärke, vars produkter säljs på egen hand samt via partnerskap. Vajerkamerakoncernen Spidercam och teknik-bolaget Defy Products är två exempel på partnerskap Bolaget har, där marknadsföring samt utveckling bedrivs tillsammans. Newton-systemet har använts inom de mest prestigefyllda produktionerna, allt från konserter med Beyonce och Metallica, till sportevenemang så som Champions League och SuperBowls halvtidsshow. Detta bör resultera i lägre inträdesbarriärer för att lyckas komma in på nya marknader samt attrahera nya kunder framgent.

  • Välkapitaliserade för att investera i tillväxt framgent

Pandemin har drabbat Newton Nordics marknader hårt, varför år 2020 blev ett mellanår i termer av omsättning, men samtidigt också ett viktigt sådant. Under året har Bolaget investerat mycket i produktutveckling, och efter höstens företrädesemission står Newton Nordic välkapitaliserade att investera ordentligt i sitt nya produkterbjudande som helhetsleverantör och således återuppta sin tillväxtresa. Analyst Group bedömer att när pandemin lägger sig, kan Bolaget stå inför stark tillväxt, grundat i ökad investeringsvilja inom branschen, i kombination med att Newton Nordics tillåts satsa på marknadsaktiviteter och öka kännedomen om Bolaget ytterligare och dess nya produkterbjudande.