Mantex


Cleantechbolag med spännande produkt under utveckling

Mantex är ett cleantechbolag som utvecklar och säljer innovativa lösningar baserade på deras patenterade mätteknik. Bolagets teknik används inom biomaterialindustrin, där tekniken möjliggör automatisk och beröringsfri realtidsanalys av biomaterials fukthalt, askhalt, samt energiinnehåll. Mätdatan används sedan för att förbättra effektiviteten i pappersbruk och biokraftverk, samt för att värdera biobränsle. Mantex visade en mycket stark nettoomsättningstillväxt om ca 132,4 % under år 2019, drivet av stark försäljning av Bolagets Flow Scanner system. Helåret 2020 ser ut att bli något tuffare för Mantex, då Bolaget säljer en konjunkturkänslig produkt, och Mantex bedöms visa på en negativ omsättningstillväxt under året. Givet att Bolaget estimeras växa omsättningen med ca 128 % under år 2021, och i dagsläget har en låg värdering givet Bolagets teknikhöjd och potentialen i Mantex Biofuel Analyzer, appliceras en målmultipel om P/S 1,4x, vilket motsvarar en aktiekurs om ca 0,36 kr.

  • Unik patenterad produkt och ytterligare en produkt under utveckling

Bolaget har en unik patenterad produkt i Mantex Flow Scanner, som bevisats kunna leda till stora besparingar för företag inom processindustrin såsom pappersmassabruk. Därutöver utvecklar Bolaget ytterligare en produkt, Mantex Biofuel Analyzer, som även den visat skapa värde för Bolagets kunder i de tester som ännu har gjorts med produkten. Båda produkterna har stora och växande underliggande marknader, där tillväxten i marknaderna drivs av löpande effektiviseringar inom processindustrin samt ett ökat fokus på hållbar energiproduktion, där bioenergi är en viktig del. Potentialen för ökad försäljning av båda produkterna är därför god om Mantex kan lyckas kapitalisera på dessa drivkrafter.

  • Stark samarbetspartner i Andritz

Det företaget Andritz är en världsledande leverantör av processteknologi, och är särskilt starka inom pappersmassasegmentet. Mantex har sedan början av år 2017 ett samarbetsavtal med Andritz, och bolagen har sedan 2018 ett samriskbolag, Andritz Technology AB, under vilket de säljer Mantex Flow Scanner. Genom detta samarbete får Mantex tillgång till Andritz globala distributionsnätverk och säljorganisation, vilket är något som är mycket viktigt vid införsäljningen av Mantex produkter inom de marknader som Bolaget verkar inom.

  • Konjunkturkänslig produkt

Det är ofta långa och komplexa beslutsprocesser och utvärderingstider vid försäljning av Mantex produkter. Detta, kombinerat med att Bolagets produkter generellt har höga styckkostnader, gör att Mantex produkter blir konjunkturkänsliga. Det krävs att en kund är villig att göra en stor investering när de köper en produkt från Mantex, och detta utgör en stor risk i Bolaget.