Mangold Q4-20


Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt

Mangold (”Mangold” eller ”Bolaget”) har tagit sig igenom ett av de kanske mest utmanande åren i modern historia, där Bolaget lyckades vända runt från vad som kunde uppfattas som ett totalt mörker under mars, till att leverera sitt finansiellt starkaste helår genom tiderna. Marknadsstimulanser i kombination med vaccin kan bidra till en fortsatt god utveckling i de finansiella marknaderna, något som gynnar Mangold. För 2021 estimerar vi att totala intäkter stiger till 214 MSEK, motsvarande en tillväxt om 13 % mot 2020, med ett nettoresultat om ca 32 MSEK. Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 2 150 kr i ett Base scenario på 2021 års prognos.

  • Bra tillväxt och lönsamhet under Q4

Under Q4-20 uppgick de totala intäkterna till 47,0 MSEK (41,1), motsvarande en tillväxt om 14 % mot jämförbart kvartal 2019. Likt våra estimat utgjorde Investment Banking (”IB”) en fortsatt stor andel av intäkterna, där IB-segmentet stod för 75 % (77) medan resterande 25 % (23) var hänförligt till Private Banking (”PB”). Med ett totalt rörelseresultat som ökade med 146 %, från 3,3 MSEK under Q4-19 till 8,1 MSEK under Q4-20, samt lönsam tillväxt inom IB-segmentet och break even för PB-delen, anser vi att Mangold avslutat året på ett bra sätt.

  • Lönsamhet i linje med estimat

Tillväxtmålet för året om 15 % överträffades med råge där det i och med Q4-rapporten står klart att Mangold ökade sin helårsförsäljning med 24 % där de totala intäkterna uppgick till ca 189 MSEK. Rörelsemarginalen om 18 % (10) var förvisso under Mangolds egna mål om 25 %, men samtidigt i linje med vår prognos om 18,7 %. När vi nu befinner oss i början av 2021, och blickar bakåt, kan det konstateras att Mangold levererat det finansiellt starkaste året i företagets 20-åriga historia.

  • Höjd utdelning

Till följd av ett stark nettoresultat om 26,4 MSEK (11,1) har Mangold föreslagit en utdelning per aktie om 17,3 kr (7,3). I vår analys från november hade vi estimerat en utdelning omkring 18-19 kr/aktie, även om vår prognos var något i överkant så är den föreslagna utdelningsnivån väldigt attraktiv och innebär i skrivande stund en direkt-avkastning om 1,1 %.

  • Bibehållet värderingsintervall

Utblicken för 2021 känns optimistisk där många menar att kombinationen av vaccin och fortsatt stora stimulanser kommer ge konjunkturförbättringar och fortsatt börsuppgång, något som skulle gynna Mangold. Då Bolaget presterar i linje med våra förväntningar väljer vi att lämna vårt värderingsintervall oförändrat.