Luxbright


Det disruptiva teknikbolaget Luxbright AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) demokratiserar röntgenbranschen genom att erbjuda kostnads- och produkteffektiva lösningar inom användningsområden där det finns ett tydligt behov, men där det historiskt inte har varit möjligt för vissa aktörer att kunna tillämpa en sådan teknik till en hållbar prisbild. Just nu pågår en verifiering av Bolagets tillverkningsprocess för den första M-serien och när denna har genomförts räknar vi med stora synergier vid kalibreringen av den efterföljande FM-serien, vilken kan komma att bidra till ett tekniskt genombrott i den annars innovationsfattiga röntgenbranschen. Luxbright är enligt oss en tydlig förvärvskandidat och till nuvarande bolagsvärdering om 56 MSEK ser vi ett attraktivt investeringstillfälle.


Arbetar med två typer av röntgenrör

Då mikrofokusrören (M-serien) i hög grad består av standardkomponenter möjliggörs en plug-and-play-lösning som underlättar försäljningsarbetet. För kallkatodrören (FM-serien) räknar vi med att Luxbright söker en partner inom röntgenindustrin där rören kan bundlas direkt med dennes produkt. I ett sådant scenario skulle en kraftig volymförsäljning av FM-serien vara möjlig.

Fördel på hemmaplan genom Made in Sweden

Luxbright hade tidigare sin produktion i Kina men sedan 2022 har Bolaget flyttat hem hela verksamheten till Sverige. Strategin Made in Sweden har gett Luxbright ovärderliga fördelar i att kunna säkerställa en välfungerande produktionsprocess på hemmaplan, vilket även har minskat den operativa risken då Luxbright inte längre är lika exponerade mot makro- och geopolitiska faktorer.

Tydlig förvärvskandidat

Inom röntgenindustrin är det vanligt med samarbeten, samgåenden och uppköp. Vi ser det som tänkbart att en större branschaktör skulle vilja förvärva Luxbright med motiveringen att få tillgång till Bolagets teknik för att därigenom kunna komplettera sin egen produktportfölj. Desto fler operativa steg som Luxbright tar i rätt riktning – desto högre kan ett bud komma att bli.